čtvrtek 16. prosince 2010

Aktuální nabídka stipendií

AMGEN Scholarship Program - výzkum na jedné ze 13 světově proslulých univerzit

V roce 2006 odstartovala Nadace AMGEN letní vědecký stipendijní program AMGEN Scholars v celkové hodnotě 27,5 milionů USD, jehož cílem je zprostředkovat vysokoškolským studentům prvotní zkušenost s výzkumem na světové úrovni a inspirovat je tak v jejich vědecké kariéře. V roce 2008 došlo k rozšíření programu AMGEN Scholars z USA i do Evropy a stal se tak mezinárodní iniciativou v přípravě budoucí generace vědeckých pracovníků.
V současné době umožňuje AMGEN Scholars program stovkám vybraných studentů, kteří by mnohdy ve své zemi takovouto příležitost nezískali, aby se přímo účastnili výzkumu na některé ze 13 světově proslulých univerzitách. V roce 2010 bylo vybráno 336 studentů z celkových více než pěti tisíc žádostí o stipendium, aby se účastnili třídenního symposia a dále pokračovali ve výzkumu pod vedením mentorů vědeckých programů univerzit.
V Evropě je program AMGEN Scholars unikátní svým zaměřením jako jediný pan-regionální vysokoškolský stipendijní výzkumný program, který je otevřený studentům z více zemí. V roce 2010 se programu zúčastnilo 68 studentů z 39 vysokých škol a 14 evropských zemí. Na konci stipendijních programů pak studenti prezentují své letní výzkumné projekty zástupcům průmyslu a vědeckým pracovníkům na třídenním symposiu v britském Cambridge. Zásadní součástí celého programu je finanční podpora studentů, která jim zaručuje účast nehledě na jejich finanční situaci.
Ke konci roku 2010 bude ve Spojených státech amerických a Evropě více jak 1100 absolventů AMGEN Scholar programu, přičemž více jak 70 % z nich dokončilo svá studia a nyní podstupují další stupně studia nebo rozvíjí svou vědeckou nebo inženýrskou kariéru. Několik absolventů již obdrželo prestižní ocenění či členství v programech jako např. Hertz Foundation Fellowship, Rhodes Scholarship, Henry Richardson Labouisse '26 Prize apod.
Pro více informací ohledně AMGEN Scholars nebo pro zobrazení AMGEN Scholars Annual Report 2009 navštivte webové stránky www.amgenscholars.eu . Na tomto serveru naleznete detailní informace ohledně evropských hostujících univerzit, výzkumných oblastí, důležité kontakty i návod, jak podat přihlášku do programu.

Webová adresa: http://www.amgenscholars.eu


Get invited to Switzerland and challenge a Nobel Prize winner

“Challenge the Best” invites you to have an impact on our future by being the intuitive, unconventional and smart student thinking out of the box. On the 28th of March, the Student Union of the University of St. Gallen will bring together Nobel Prize winners, outstanding professionals as well as 40 students from across Europe to discuss “The European Mosaic of Human Diversity – How can we discover the hidden potential in our societies?”

The conference will take place in St. Gallen, Switzerland. After a three day preparation seminar you will get the chance to discuss with our honourable guests in small groups of around 10 students for each guest.

Visit www.ChallengeTheBest.org , learn more about our event, apply on-line and get invited to this uniquely output-driven event with probably the most intensive contact to the achievers of today that a conference can offer.

Travel and accommodation will be covered for students coming from outside St. Gallen.
Application deadline: 29th of January 2011
More information: www.ChallengeTheBest.org
Join us on facebook: www.facebook.com/ChallengeTheBest


Rezidenční pobyty pro výtvarné umělce v New Yorku

8.12.2010 - Visegrádský fond ve spolupráci s Futura Praha a Triangle Arts Association nabízí tříměsíční rezidenční pobyty v New Yorku pro výtvarné umělce ze zemí Visegrádské skupiny, tj. České republiky, Maďarska, Polska a Slovenska. Uzávěrka příhlášek do programu je 20. prosince 2010.

Více informací: http://visegradfund.org/residencies/newyork/Great scholarship from the GE Foundation - and more!
Through the GE Foundation Scholar-Leaders Program, outstanding second year undergraduate students studying in the Czech Republic are awarded a total of 3000 Euros, a shadowing day opportunity with GE, and participation in a regional Leadership Development Program.
Applicants should be coming from the following fields: economics, management, engineering or technology. They should demonstrate good academic standing as well as leadership potential.
Program announcement with details coming soon - look out for updates!

Contact: gefoundation@iie.eu
More information: http://www.iie.eu/pages/index.php


Nominační řízení studijních pobytů v rámci programu Erasmus na akademický rok 2011/2012

Nominační řízení studijních pobytů v rámci programu Erasmus na akademický rok 2010/2011 bude probíhat v průběhu prosince, ledna a února na jednotlivých katedrách, fakultách a pracovištích MU. Centrální uzávěrka nominačního řízení bude na konci února 2011. Bližší informace pro studenty jsou k dispozici na jednotlivých fakultách, katedrách a pracovištích MU.

Rozcestník pro informace k programu Erasmus: http://czs.muni.cz/cz/out/studenti/studijni-pobyty/czs_erasmus

Seznam oborových koordinátorů, kteří mohou podat aktuální informace o podmínkách a uzávěrkách pro Vaše dané obory, naleznete na výše uvedeném odkazu v sekci „Jak se přihlásit?“
Pracovní stáže v rámci programu Erasmus na akademický rok 2011/2012

V rámci programu Erasmus lze také žádat grant na pracovní stáže v zahraničí (příp. zároveň pobírat mzdu od zaměstnavatele).
Uzávěrka pro podání na akad. rok 2011/12 bude na začátku března, května a září 2011.

Další informace: http://czs.muni.cz/cz/out/studenti/pracovni-staze/czv-erasmus

Kontaktní osoba: Tamara Muchová, muchova@czs.muni.cz, 54949 3761 (upřednostněn je telefonický či osobní kontakt)


Překladatelské stáže u Evropské komise 2010/2011

Studenti a absolventi vysokých škol mají možnost vycestovat za svou první velkou pracovní zkušeností v Evropské unii - na stáž. Hlavní přínos je v tom, že stážisté projdou průpravou na své budoucí povolání. K tomu získají řadu odborných i jazykových zkušeností a kontaktů, které jim mohou pomoci v budoucí kariéře.

Na stáže v Evropské komisi je možné vyjet ve dvou termínech: první je od března do července a druhý od října do února. Stážisty čeká různorodá práce, většinou pracují jako překladatelé, administrativní pracovníci či asistenti. Přihlášky se podávají s předstihem. Uzávěrka přihlášek pro stáže začínající v říjnu 2011 je 31. ledna 2011 ve 12 hodin.
Stážisté pracují v odborných útvarech jednotlivých institucí. Jedná se o překladatelské, administrativní či asistentské práce, při kterých se naučí, jak daný útvar funguje. Pracovní plán je u každého útvaru individuální.

Podmínky pro podání přihlášky:
Zájemci o překladatelské stáže musí splňovat tyto základní požadavky:
(1) musí mít dokončené vysokoškolské vzdělání (stačí bakalář – magisterský stupeň není nutný);
(2) musí být státním příslušníkem členských států EU či kandidátských zemí;
(3) musí být schopni překládat do svého rodného (resp. rovnocenného) jazyka ze dvou dalších úředních jazyků Evropské unie (jedním z těchto jazyků musí být angličtina, francouzština nebo němčina);
(4) prozatím se nezúčastnili žádné stáže v orgánech a institucích Evropské unie, která by byla delší než 6 týdnů.
Stážisté dostávají příspěvek na úhradu nákladů cca 1 000 EUR měsíčně.
Více informací: http://ec.europa.eu/stagesLetní škola japonštiny na Akita International University

Studenti MU, nominovaní Centrem zahraničních studií, mohou na této letní škole participovat za zvýhodněných podmínek, konkrétně za poplatek 170 000 jenů.
Termín pro podání přihlášek: 25. ledna 2011.

Více informací: http://czs.muni.cz/cz/out/studenti/letni-skoly/Akita
Kontaktní osoba: Martin Glogar (glogar@czs.muni.cz)

úterý 2. listopadu 2010

Aktuální nabídka stipendií

Prezentace na téma Studium v Kanadě a Program Zažijte Kanadu

Kanadské velvyslanectví v Praze a Centrum zahraničních studií zvou všechny
studenty MU na prezentaci na následující téma:
Studium v Kanadě a Program Zažijte Kanadu
Prezentátor: Michael Vlček, Velvyslanectví Kanady v ČR
Kdy: 3. 11. 2010, 15,30 - 16,20
Kde: posluchárna P 6, Ekonomicko-správní fakulta, Lipová 41a
Během prezentace se můžete ptát na možnosti vysokoškolského studia v Kanadě a
účasti v programu Zažijte Kanadu (až 12 měsíců v Kanadě strávených prací,
cestováním a studiem).

Informační setkání o Fulbrightových stipendiích – Dny studia v Americe 2010

Zájemci o studium vysoké školy v USA mají ve dnech 4.-12. listopadu příležitost získat podrobné rady na informačních setkáních, kterou pod společným názvem "Dny studia v Americe 2010" pořádá česko-americká Fulbrightova komise. Na schůzkách se bude hovořit o zvládnutí kroků vedoucích k přijetí do různých stupňů studia, od bakalářského po postgraduální na amerických univerzitách. Důležitou součástí akcí bude informování o vládních i nevládních stipendiích. Studentům středních a vysokých škol bude nabídnuta nejen prezentace,a to za účasti absolventa studijního pobytu v USA, ale i příležitost osobně konzultovat své představy a možnosti se zkušeným studijním poradcem sítě Education USA a koordinátorkou Fulbrightova stipendijního programu.

Jedna z přednášek „Jak na studium v USA“ proběhne v Brně – konkrétně v konferenčním sále Moravské zemské knihovny, Kounicova 65a, Brno – a to 8. listopadu od 16:00 do 18:00.


www.fulbright.cz/studujvamerice


Postgraduální stipendijní pobyty pro různé obory v Kolumbii

Výše stipendia: 1 545 000 kolumbijských pes měsíčně (cca 14 500 Kč)
Uzávěrka pro podání přihlášek: 26. listopadu 2010
Další informace: http://www.zahranici-stipendium.cz/scripts/detail.asp?id=4280

Asistentská pobyt Comenius – pro budoucí učitele
Cílem této aktivity programu Comenius je umožnit budoucím učitelům získat praktické dovednosti ve výuce, zlepšit znalosti cizích jazyků, informovat se o jiných evropských zemích a jejich vzdělávacích systémech
Náplň pobytu přes Asistentský pobyt Comenius
* asistovat při výuce, podporovat týmovou práci žáků a projektové vyučování
* poskytovat pomoc žákům/studentům, kteří mají specifické potřeby nebo potíže s učením
* podílet se na tvorbě učebních materiálů
* informovat o zemi asistenta (kultura, tradice, geografie apod.)
* vyučovat rodný jazyk na hostitelské škole, bude-li ze strany vedení školy a žáků/studentů zájem
* Asistent vyučuje jazyk nebo předmět zpravidla v jazyce, který není oficiálním jazykem hostitelské země (např. matematiku v angličtině v Estonsku, němčinu v Itálii nebo francouzštinu ve Španělsku).
Asistent je plně zapojen do školního života i do života místní komunity. Instituce, která požádala o přidělení asistenta určí kontaktní osobu, která je s asistentem ve spojení ještě před jeho příjezdem do hostitelské země. Kontaktní osoba napomáhá při zajišťování ubytování, rozhoduje o rozvrhu vyučovaných hodin, odpovídá za náplň asistentského pobytu a vyřizuje administrativní záležitosti související s pobytem.
Žádost o grant
Žádost o přidělení grantu se zasílá přímo Národní agentuře NAEP s termínem 31. ledna 2011 (rozhoduje razítko pošty).
Další informace
CZS zveřejnilo podrobnosti k aktuální výzvě na svých webových stránkách viz http://czs.muni.cz/cz/out/studenti/pracovni-staze/czv_comenius.
Informace o podávání přihlášky a dalších krocích najdete na stránkách Národní agentury NAEP http://www.naep.cz/index.php?a=view-project-folder&project_folder_id=24& (informace na tomto webu budou aktualizovány do poloviny listopadu).


Weidenfeld Scholarships and Leadership Programme for studies at Oxford Universities

The Weidenfeld Scholarships offer exceptional postgraduate students and young professionals primarily from Eastern Europe, Russia, Central Asia, North Africa and the Middle East the opportunity to pursue graduate studies at Oxford University and to participate in a comprehensive programme of leadership development, with access to senior figures from the public and private sectors.
The programme is expected to select up to 25-30 Scholars for the 2011-2012 academic year.

Candidates should apply by Application Deadline 2 (7 January 2011 for Medical Sciences and Philosophy; 14 January 2011 for Said Business School applicants; 21 January 2011 for all other subjects). All applications to the Weidenfeld Scholarships have to be transmitted through the official Oxford University application form.
Please feel free to contact Victoria Fraser at vfraser@strategicdialogue.org or by telephone at +44 207 493 9333 should you require any further information.

More information to be found here:
http://www.strategicdialogue.org/programmes/weidenfeld-scholarship/
http://www.admin.ox.ac.uk/studentfunding/scholarship_profiles/weidenfeld.shtml


Učitelské pobyty na družebních univerzitách v roce 2011
Centrum zahraničních studií ve spolupráci s fakultními zahraničními pracovišti vyhlašuje výběrové řízení o pobyty na družebních univerzitách v roce 2011.
Konkrétně je možné se ucházet o pobyty na následujících institucích:
• Univerzita Komenského v Bratislavě
• Univerzita Greifswald
• Univerzita Pécs
• Univerzita Poznaň
• Univerzita Regensburg
• Univerzita Vídeň
• Univerzita Wroclaw
Zájemci se mohou hlásit prostřednictvím fakultních zahraničních oddělení, přičemž ty musí dodat jejich nominaci na Centrum zahraničních studií do 12. ledna 2011. Konkrétní fakultní termín pro podání přihlášky bude proto tomuto datu předcházet.
Více informací: http://czs.muni.cz/cz/out/vyucujici/mobility/pv_druzebniuniv


Smithsonian Institution poskytuje výzkumná stipendia v USA

Renomovaná americká národní vědecká a muzejní instituce Smithsonian nabízí řadu rezidenčních stipendií pro studium a výzkum v rámci oblastí, kterým se věnuje. Stipendia jsou určena výzkumníkům před i po získání doktorského titulu a pokrývají pobyty v délce nejčastěji tří až dvanácti měsíců. Uzávěrka přihlášek je 15. ledna 2011.

Výzkum se může týkat následujících oborů:

- Antropologie, včetně archeologie, kulturní antropologie, lingvistiky a fyzické
antropologie
- Astrofyzika a astronomie
- Dějiny umění, zvláště amerického, současného, afrického, asijského, amerických
řemesel dvacátého století a dekorativního umění
- Dějiny vědy a technologie
- Evoluční a systematická biologie
- Folkloristika
- Chování zvířat, ekologie a studium životního prostředí
- Nauka o zemi a paleobiologie
- Molekulární biologie
- Sociální a kulturní historie USA
- Výzkum materiálů

Více informací o stipendiích Smithsonian Institution najdete na
http://www.si.edu/ofg/fellowopp.htm nebo na http://www.si.edu/ofg/resopp.htm


2011 Ruth Crawford Mitchell Czech/Slovak Scholarship
University of Pittsburgh vyhlašuje další ročník Stipendia Ruth Crawford Mitchell pro pokročilé české a slovenské akademiky, ale i pracovníky vládních i soukromých institucí (nikoliv studenty). Stipendium umožňuje provádět na této univerzitě výzkum aplikovatelný na problémy České nebo Slovenské republiky. Preferován je výzkum z těchto oblastí: školství a vzdělávání, věda a výzkum, veřejná správa, politické vědy, ekonomie a sociologie.
Stipendium: 7 tisíc USD
Doba trvání: tři a půl měsíce (srpen – prosinec 2011)
Deadline: 30. března 2011
Vhodné pro: občan ČR nebo SR s vysokoškolským vzděláním a praxí

Kandidát musí být občanem ČR nebo SR, musí mít vysokoškolské vzdělání a několik let praxe a musí se běhěm tří měsíců po skončení stipendijního pobytu z USA vrátit a pokračovat ve své započaté kariéře. Je vyžadována vynikající znalost angličtiny, která je důležitá pro funkční nezávislé působení stipendisty v prostředí univerzity.

Pro zájemce je nutné, aby před podáním příhlášky navázal kontakt s pracovníkem (profesorem či zaměstnancem) University of Pittsburgh a získal od něj doporučení, které musí obsahovat závazek pracovníka sloužit jako mentor a konzultant a poskytnout pracovní zázemí (prostor, e-mail, přístup k počítač a ke odborným zdrojům). Uzávěrka pro doporučení je 20. března 2007.

Hodnota stipendia je 7 tisíc USD.

Délka pobytu je zhruba tři a půl měsíce, od poloviny srpna (v ybraní výzkumníci by měly počítat s tím, že se na univerzitě zúčastní orientačního týdne pro mezinárodní vědce, který se koná třetí týden v srpnu) do prosince, tedy prakticky celý podzimní semestr.

Stipendisté si sami hledají a zajišťují ubytování. Užitečné e-mailové adresy týkající se bydlení škola poskytne.

Přihlášku a další informace lze získat zde (https://is.muni.cz/auth/dstore/bb/000/018/581/201/18581201/2011_Ruth_Crawford_Mitchell.pdf), nebo přímo na University of Pittsburgh u paní Eileen Kiley, kiley@ucis.pitt.edu, tel. 001-412-624-6150, fax 001-412-624-4214, Nationality Rooms Program, 1209 Cathedral of Learning, University of Pittsburgh, Pittsburgh, PA 15260 USA.

úterý 19. října 2010

Aktuální nabídka stipendií

Mezivládní stipendia, tzv. „kvóty“

Centrum zahraničních studií Masarykova univerzita vyhlašuje výběrové řízení o studijní a výzkumná místa v zahraničí, které – v rámci kulturních dohod České republiky s dalšími státy – administruje Akademická informační agentura MŠMT. Z této nabídky bylo asi 25 různých programů v zhruba 15 zemích Evropy + Egypta a Číny, vyčleněno studentům a učitelům z Masarykovy univerzity. Stipendia na pokrytí životních nákladů ve většině případů poskytuje ministerstvo školství hostitelské země, cestovní náhrady a pojištění proplácí domácí univerzita.

Zájemci o studijní pobyty přidělované rozpisem kvót se ucházejí na zahraničním oddělení své domovské fakulty a to ve stanoveném termínu jednotlivé fakulty. Pro akademický rok 2011/2012 Centrum zahraničních studií stanovilo fakultám následující termíny pro dodání jejich nominací:
• Portugalsko - 16.11.2010
• ostatní země - 19.11.2010
To znamená, že termíny fakult, závazné pro studenty, budou těmto třem předcházet.

Více informací: http://czs.muni.cz/cz/out/studenti/studijni-pobyty/rp_msmt_pmd_kvoty
Kontaktní osoba: Silvie Doubravská (doubravska@czs.muni.cz).Výběrová řízení pro stipendijní pobyty v zahraničí na základě Mezinárodních smluv

Akademická informační agentura MŠMT (AIA MŠMT) vyhlašuje konkurz na stipendijní místa v rámci mezivládních dohod (tzv. „konkurzy“). Jedná se přibližně o 30 různých studijních i badatelských programů v Asii i Evropě, o které se mohou ucházet studenti a pedagogové všech vysokých škol v České Republice. Stipendia na pokrytí životních nákladů ve většině případů poskytuje ministerstvo školství hostitelské země, cestovní náhrady a pojištění proplácí domácí univerzita.

Postup přihlašování: Na níže uvedených webových stránkách je nutno vyplnit přihlášku (Návrh na vyslání/Žádost o přiznání stipendia). Vyplněnou přihlášku pak vytiskněte, čímž jí zároveň odešlete do databáze AIA MŠMT. Vytištěny přihlašovací formulář si pak nechte potvrdit Vaší fakultou/katedrou a vše pak pošlete na adresu AIA MŠMT. Součástí přihlášky musí být také motivační dopis a Žádost o pobyt v zahraničí (ke stažení http://czs.muni.cz/aktuality). U některých zemí (Estonsko, Mongolsko, Ukrajina a Bulharsko) se vyžaduje i akceptační dopis přijímající instituce (možno dodat později).

Termín odevzdání přihlášek: Termín podání přihlášek v případě konkurzů je různý podle konkrétní země a programu, nicméně všechny se pohybují v rozmezí říjen 2010 až duben 2011; většina z nich je v prosinci 2010.

Další informace & přístup k elektronické přihlášce: http://www.dzs.cz/scripts/detail.asp?id=160&preview=yes
Kontaktní osoba: Silvie Doubravská (doubravska@czs.muni.cz)


Stipendia Visegrádské nadace pro studenty magisterských a doktorských programů na akademický rok 2011/2012


Visegrádská nadace nabízí možnost studia v zemích Visegrádské čtyřky, příp. i v dalších zemích regionu Střední a východní Evropy.
Tato nabídka platí pro studenty doktorských a magisterských programů a to na dobu 5 nebo 10 měsíců.

Výše stipendia: 2300 EUR na semestr

Uzávěrka přihlášek: 31. ledna 2011
Další informace: http://www.visegradfund.org/scholarships.html
Otázky mohou být směřovány: scholarships@visegradfund.org
Cestovatelské granty pro freemovery

• Chceš studovat v zahraničí a zatím jsi nikde neuspěl?
• Máš pocit, že Tvůj obor je tak specifický, že žádný ze standardních programů jej nepokrývá?
• Chceš studovat v zemi, ve které nemá univerzita žádnou partnerskou dohodu?

Studuj v zahraničí jako „freemover“! Vyber si zemi, univerzitu i obor a neboj se je oslovit sám!

V případě splnění všech podmínek (vč. vyřízení akceptace), si můžete požádat o stipendium, jejíž výše bude asi 7 000,- Kč měsíčně (nejvýše po dobu 10 měsíců). Podmínkou žádosti o stipendium je však získání akceptačního dopisu zahraniční univerzity, který si student musí vyřídit sám.

Přihlášky o „Freemover“ grant je nutno dodat zahraničním oddělením svých fakult nebo CZS do 15. listopadu 2010.

V případě zájmu o tento grant v kalendářním roce 2011 je tedy nutno ihned hostující instituce kontaktovat. Doporučujeme takto oslovit více škol, pro případ zdržení či negativní odpovědi.

Další informace na http://czs.muni.cz/cz/out/studenti/studijni-pobyty/rp_msmt_freemovers, osobně na CZS (Komenského nám. 2), příp. emailem na adrese hrabovska@czs.muni.cz


NĚMECKO - stipendia DAAD
• Výzkumná stipendia pro doktorandy a mladé vědce
• Výzkumné pobyty pro vysokoškolské učitele a vědce
• Nová pozvání pro bývalé stipendisty
• Studijní stipendia pro absolventy všech vědních oborů
• Stipendia umožňující účast v letním jazykovém kursu
• Stipendia pro umělce - studijní stipendia

Uzávěrka : 15. listopadu 2010
Informace na webové stránce: http://www.zahranici-stipendium.cz/scripts/detail.asp?id=176


NĚMECKO - Stipendia nadace Mummertových
pro studium technických, ekonomických, přírodovědných oborů a oborů týkajících se cestovního ruchu

Stipendia jsou určena pro budoucí manažery.

Uzávěrka : 1. listopadu 2010 (přihláška se zasílá do Německa)
Informace na webové stránce: http://www.zahranici-stipendium.cz/scripts/detail.asp?id=3570


ŠVÝCARSKO

Devítiměsíční stipendijní pobyty pro studenty magisterských a doktorských studijních programů
spolvědních a přírodovědních oborů.

Uzávěrka : 31. října 2010
Informace na webové stránce: http://www.zahranici-stipendium.cz/scripts/detail.asp?id=180Stipendijní program fondu budoucnosti
Česko-německý fond budoucnosti vypisuje pro české a německé studující 12 stipendií ke studijnímu pobytu v příslušné sousední zemi.
Délka pobytu: 10 měsíců, tzn. dva semestry
Výše stipendia: 650 € měsíčně plus jednorázový příspěvek na náklady ve výši 650 €
Kdo se může ucházet?: Studující i doktorandi všech semestrů humanitních a společenskovědných oborů (jazykověda, literární věda, kulturologie, nauka o komunikaci, historie, politické vědy, filosofie, sociální vědy, právo, hospodářské vědy aj.). Vyloučena je dvojí stipendijní podpora a podpora pobytu bezprostředně navazujícího na jiný stipendijní pobyt v sousední zemi.
Projekt: Stipendisté mají za úkol během stipendijního studia pracovat na konkrétním projektu s českoněmeckou tematikou a na toto téma napsat písemnou práci.
Žádosti o stipendium musí obsahovat:
• vyplněný formulář
• nástin projektu
• strukturovaný životopis
• kopie maturitního vysvědčení
• přehled o dosavadním průběhu studia, rozdělený podle semestrů
• doporučující dopis jednoho vysokoškolského učitele/ky z domovské univerzity
• potvrzení o přijetí žadatele/ky učitelem/kou hostitelské univerzity
• osvědčení vysokoškolského učitele/ky o znalosti jazyka
• fakultativně: plánovaný rozvrh přednášek, seminářů, kurzů atd. na hostitelské univerzitě
Všechny podklady je třeba podat ve čtverém vyhotovení na sekretariát Česko-německého fondu budoucnosti (adresa viz dole). Neúplné žádosti nebudou zpracovány. Formuláře žádosti jsou k dispozici ke stažení na internetových stránkách Fondu, příp. mohou být vyžádány u sekretariátu Fondu budoucnosti.
Uzávěrka pro následující akademický rok je vždy 15. prosince roku předcházejícího. Platí datum poštovního razítka.
Další informace najdete na adrese http://www.fondbudoucnosti.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=5948.


European Visiting Research Fellowships in Arts, Humanities and Social Science at The Royal Society of Edinburgh

The Royal Society of Edinburgh vyhlašuje výběrové řízení pro výzkumníky v oblasti společenských věd až do výše 6000 britských liber.
Termínem pro podání přihlášek: 2. listopadu 2010

Další informace najdete na adrese: http://www.royalsoced.org.uk/research_fellowships/crf_fellowship.htm
Česko-německý den na Masarykově univerzitě

Den: 26. října 2010
Místo: Aula Fakulty sociálních studií MU, Joštova 10, Brno
Jazyk: čeština, angličtina, němčina (tlumočení zajištěno

Více informací: http://www.iips.cz/cs/aktuality/novinky-a-publikace/277-cesko-nemecky-den-na-masarykove-univerziteProgram freemover CEEPUS umožňuje studijní pobyty do následujících cílových zemí:
Albánie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Česká republika, Chorvatsko, Maďarsko, Makedonie, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko; spolupracuje též Priština-Kosovo.
Přihlášky do programu se podávají online přes webovou aplikaci www.ceepus.info (informace o kvalifikačních podmínkách, potřebných dokumentech a další informace najdete na odkazu níže).
Uzávěrka přihlášek je 30. listopadu 2010 na mobilitu v jarním semestru 2011. Více informací o postupu při podávání přihlášky najdete na webových stránkách CZS http://czs.muni.cz/cz/out/studenti/studijni-pobyty/CEEPUS-files/Informace_pro_stipendisty, popř. na stánkách Národní kanceláře CEEPUS v Praze www.dzs.cz.
Jestli Vás tato nabídka zaujala, více informací můžete najít na výše zmíněných webových stránkách , popř. můžete kontaktovat Martina Vaška na vasek@czs.muni.cz.


Program ISEP – International Student Exchange Program

Láká Vás studium mimo Evropu? Chtěli byste strávit akademický rok za mořem? Na Floridě? V Texasu? V Mexiku nebo v Jižní Africe? Nebo dokonce v Japonsku?


CZS MU nabízí prostřednictvím organizace ISEP možnost strávit akademický rok na více než 150 univerzitách v USA a na desítkách univerzit v dalších 38 státech světa.

A co více, na Váš studijní pobyt ve Spojených státech můžete navázat stejně dlouhou pracovní stáží (Academic Training), která Vám umožní legálně pracovat v USA v oboru Vašeho studia (http://www.isep.org/students/Intl_Students/academic_training.asp).

Uzávěrka přihlášek je 21. prosince 2010, 14:00 hod CET.

Jestli Vás tato nabídka zaujala, více informací můžete najít na webových stránkách CZS
http://czs.muni.cz/cz/out/studenti/studijni-pobyty/isep, popř. můžete kontaktovat Martina Vaška na vasek@czs.muni.cz.

Kurz CELTA vedoucí k získání certifikátu CELTA
Kurz CELTA vedoucí k získání certifikátu CELTA (Certificate in English Language Teaching to Adults)
Certifikát CELTA (Certificate in English Language Teaching to Adults) vydávaný University of Cambridge je celosvětově uznávaný doklad o kvalifikaci učitele anglického jazyka pro výuku dospělých.
Tento kurz na MU je vytvořen pro zájemce s minimální nebo žádnou zkušeností s výukou angličtiny. Kurz Vám poskytne znalosti a dovednosti nutné k výuce angličtiny jako cizího jazyka uplatnitelné nejen v ČR, ale i na celém světě.
Kurz probíhá pod vedením zkušených tutorů s dlouholetou praxí s vedením tohoto typu kurzu v certifikovaném středisku CELTA v Brně ve spolupráci s KAA FF MU.
Termín: Kurz se uskuteční v termínu 16. února 2011 – 27. května 2011

Rozvrh kurzu (ještě bude upřesněn).
Pondělí 16:40 – 18:40 – praktická výuka s dozorem tutora programu CELTA – první polovina trvání kurzu (1/2 kurzu CELTA- výuka pokročilých studentů, 2/2 kurzu CELTA- výuka začátečníků). V polovině trvání kurzu výměna výukových skupin
Pondělí 19:00 – 19:45 – zpětná vazby od tutora programu
Úterý 16:40 – 18:40 – praktická výuka s dozorem tutora programu CELTA – druhá polovina trvání (1/2 kurzu CELTA- výuka pokročilých studentů, 2/2 kurzu CELTA- výuka začátečníků). V polovině trvání kurzu výměna výukových skupin
Úterý 19:00 – 19:45 – zpětná vazby od tutora programu
Středa 10:00 – 16:30 – seminář a příprava na výuku, plán výuky pod vedením tutorů
Středa 16:40 - 18:40 - nárazová výuka několikrát během semestru
Středa 19:00 – 19:45 – zpětná vazby od tutora programu (nárazově)

Cena kurzu CELTA v jarním semestru 2011 je 25 000 Kč pro studenty MU a 35 000 Kč pro ostatní zájemce.
Přihláška: Informace o příhlášce najdete na stránkách obchodniho centra MU viz http://is.muni.cz/obchod/vzdelani/kurzy.
Uzávěrka přihlášek na kurz probíhající v jarním semestru 2011 je 15. listopadu 2010 (nebo do naplnění kapacity kurzu)
Přihlášky posílejte, popř. zaneste na adresu
Martin Vašek
Centrum zahraničních studií
Komenského nám. 2
602 00 Brno.
Více informaci najdete na webových stránkách CZS v české verzi na http://czs.muni.cz/cz/out/studenti/dalsi-moznosti/celta, v anglické na http://czs.muni.cz/en/in/students/studies/xprogram-celta

pondělí 27. září 2010

Aktuální nabídka stipendií

Mobilitní týden na Masarykové univerzitě, „Více Masaryků do světa” (4.-8. října 2010)

Centrum zahraničních studií ve spolupráci s fakultními zahraničními odděleními připravuje pro všechny studenty a zaměstnance MU týden, v jehož rámci budou představeny zahraniční aktivity univerzity, zejména pak mobilitní možnosti pro studenty a zaměstnance univerzity.

Aktuální a úplný program na http://czs.muni.cz/cz/out/o-nas/cinnostiVýzkumná stipendia pro doktorandy a post-docy ve Švýcarsku
Národní agentura evropských programů vyhlášuje třetí výzvu Programu švýcarsko-české spolupráce - Fondu na stipendia – SCIEX-NMSch pro předkládání žádostí s termínem 1. 11. 2010. O stipendia se mohou ucházet doktorandi a post-doktorandi za účelem realizace výzkumného projektu ve Švýcarsku.
Bližší informace o programu získáte na stránkách www.sciex.cz nebo přímo na švýcarských stránkách programu na www.sciex.ch
Zájemci o tento program se mohou zúčastnit semináře programu SCIEX s názvem „SCIEX Info Days“, který se uskuteční v termínu 5.10. od 11h v prostorách Domu zahraničních služeb – pozvánku na seminář spolu s odkazy na registraci najdete zde (http://www.naep.cz/index.php?a=view-project-folder&project_folder_id=520&view_type_code=seminar&).Pannonia Research Award
The University of Applied Sciences Burgenland with its study programmes in the four key competence areas Business Studies (with a CEE focus), Information and Communication Technology and Management, Energy and Environmental Management, and Health invites you to participate in the Pannonia Research Awards 2010. The University of Applied Sciences Burgenland has created the Pannonia Research Awards as a means of encouraging research and publishing activities within the key competence areas of the University of Applied Sciences Burgenland. Persons submitting excellent papers should gain recognition for their endeavours.
The topic of the awards is “Regional and European future issues in the key competence areas Business Studies, Information and Communication Technology and Management, Energy and Environmental Management and Health“
Entries for the Pannonia Research Awards will be welcomed in two categories:
“Pannonia Research Awards for Junior Researchers”
“Pannonia Research Awards for Teachers and Researchers”
For further information about the awards, please visit the website at:
http://www.fh-burgenland.at/award.


Hong Kong PhD Fellowship Scheme 2011/12

On behalf of the Research Grants Council (RGC) of the Hong Kong University Grants Committee, IIE is pleased to announce the Hong Kong PhD Fellowship Scheme 2011/12. The PhD Fellowship program will unite top international research postgraduate students and Hong Kong's world-class research institutions.
The Hong Kong PhD Fellowship Scheme has been launched by the Research Grants Council (RGC) of Hong Kong in 2009 and aims to attract the best and brightest students in the world to pursue their PhD degree programs in Hong Kong.

Hong Kong's institutions are extending the boundaries of various fields including sciences, engineering, humanities, arts, social sciences, medicine, biotechnology, business, and specializations such as textile design, and supply chain and tourism management.

The Fellowship will provide an annual stipend of HK$240,000 (approximately US$30,000) and a conference and research-related travel allowance of HK$10,000 (approximately US$1,300) per year for a maximum period of three years.

The application deadline is 1 December 2010.
more information at: www.rgc.edu.hk/hkphd/


Stipendium für junge Journalisten

Bewerbung für ein Stipendium in Deutschland
Für ein Stipendium der Robert Bosch Stiftung können sich jüngere Journalisten aus Armenien, Aserbaidschan, Bulgarien, Estland, Georgien, Lettland, Litauen, Moldau, Polen, Rumänien, der Slowakei, Slowenien, Tschechien, der Ukraine und Ungarn bewerben, die
• über eine mehrjährige Berufserfahrung verfügen und
• Deutsch in Schrift und Sprache gut beherrschen.
Für die Bewerbung muss neben dem Bewerbungsbogen der Robert Bosch Stiftung
• mindestens eine Arbeitsprobe (mit kurzer deutscher Zusamenfassung des Inhalts) und
• eine Begründung (Motivationsschreiben) für den Antrag

beigelegt werden. Bewerbungen per E-Mail sind möglich, bitte die Unterlagen möglichst als pdf und keinesfalls als Bilddateien (jpg etc) schicken.
Zeugnisse, Zertifikate, persönliche Beurteilungen oder andere Dokumente zum Antrag bitte nur als Kopie einreichen.
Bewerbungsunterlagen unter: www.medien-mittler.de
Bewerbungsschluss: 1.November 2010

pátek 10. září 2010

Aktuální nabídka stipendií

Studium na partnerských univerzitách MU v zámoří (doplnění informací z minulého newsletteru)

Centrum zahraničních studií vypisuje výběrové řízení na studijní místa na partnerských univerzitách v jarním semestru 2011 (případně v obou semestrech roku 2011). Celkově se jedná o sedmnáct univerzit v USA, Kanadě, Izraeli, Brazílii, Chile, Austrálii, Japonsku, Jižní Koreji, Tchajwanu a Číně.
• Tato nabídka je určena studentům, kteří v době výjezdu do zahraničí mají ukončené minimálně dva semestry studia na MU,
• ač je většina univerzit v nabídce otevřená studentům bakalářských a doktorských programů, několik možností je nabízená i doktorandům,
• předpokladem je vynikající znalost angličtiny, případně jazyka, ve kterém bude výuka probíhat
• student by měl pravděpodobně obdržet stipendium až ve výši 10 000 Kč na měsíc
Termín odevzdání přihlášek: čtvrtek 23. září 2010 prostřednictvím on-line přihlášky
Kontaktní osoba: Martin Glogar (glogar@czs.muni.cz)
Více informací: http://czs.muni.cz/cz/out/studenti/studijni-pobyty/Stipendia-na-part

Zájemci o tento program, kteří nemají žádný standardizovaný jazykový certifikát (a nesplňují jiné specifické podmínky) se musí zúčastnit jazykového testu, který pořádá Centrum zahraničních studií ve spolupráci s Centrem jazykového vzdělávání. Test proběhne 21.9.2010 v 18 hodin v učebně P24 na FSS, Joštova 10. Informace k testu najdete v „aktuálních informacích“ na výše uvedeném odkaze.


Erasmus Mundus II – výměnné pobyty na univerzitách v Západním Balkáně

V rámci programu Erasmus Mundus Akce II (dříve External Cooperation Window) je nyní možné podat přihlášku na mobilitu v akademickém roce 2011/2012 pro oblast Západního Balkánu. Tento program umožňuje studentům i učitelům z Evropské unie vycestovat se štědrou finanční podporou na studijní, výzkumný, či pracovní pobyt na vybraných universitách na Západním Balkáně. Více informací na odkaze: http://czs.muni.cz/cz/out/studenti/studijni-pobyty/emecw-files/lot10.

Přihláška na akademický rok 2011/2012 (přihlásit se lze pouze na podzimní semestr 2011) bude otevřená od 15. října do 28. listopadu 2010. Informace a online přihlášku najdete na stránkách programu JOINEU SEE (http://www.joineusee.eu/).

Novinky a aktuální informace ohledně programu Erasmus Mundus Akce II (dříve External Cooperation Window) najdete na http://czs.muni.cz/cz/out/studenti/studijni-pobyty/erasmusmundus_ecw


Upozornění:
V rámci programu Erasmus Mundus Akce II je do 15. září možné podat přihlášku na mobilitu v akademickém roce 2010/2011 pro oblast Blízkého Východu. Více informaci viz http://czs.muni.cz/cz/out/studenti/studijni-pobyty/emecw-files/lot4".


Kontaktní osoba pro program EM II: Amal Al Khatib, amal@czs.muni.cz, 549 49 3110.Stipendia do Německa prostřednictvím GFPS-CZ

GFPS-CZ zprostředkovává stipendia na letní a zimní semestry na německých univerzitách. Stipendia jsou financována z Nadace Roberta Bosche a Česko-německého fondu budoucnosti. Výše stipendia je asi 580 € měsíčně.

Hlavní přednosti, které odlišují stipendium GFPS od jiných stipendijních programů (např. Erasmus) jsou osobní asistence při zařizování stipendijního pobytu (jak před odjezdem, tak po příjezdu). GFPS má v univerzitních městech své „Stadtgruppen“, skupiny členů a příznivců GFPS, kteří stipendistovi pomohou administrativou, bydlením i začleněním do společnosti. Stipendisté GFPS se dvakrát během svého pobytu setkávají. Poprvé na „Städtetage“, kdy některá ze Stadtgruppen uspořádá poznávací a seznamovací seminář v některém německém městě. Na konci stipendijního pobytu se koná Quadrat (čtyři národnosti), kde se všichni stipendisté sejdou a prezentují výsledky svého stipendijního pobytu. Jediným požadavkem, který GFPS na stipendisty klade, je aktivní výkon studijního záměru a účast na těchto setkáních stipendistů (tzn. nepožadujeme získání určitého počtu kreditů jako u programu Erasmus).

Podmínky, které musí uchazeči o stipendium splňovat
* student denního studia VŠ, která ukončil druhý ročník (bakalářské, magisterské studium) | Pozor, stipendium GFPS není určeno pro doktorandy!
* věk maximálně 30 let
* stipendia jsou otevřená všem oborům (technické, humanitní, přírodovědné)
* zájem o prostor střední Evropy a kulturní spolupráci
* základní znalost německého jazyka
Termíny odevzdání podkladů
* Na zimní semestr (v Německu: 1.10.-31.3.) – do 31.března
* Na letní semestr (v době 1.4.-31.8.) – do 31.října

Univerzity, s nimiž má GFPS smlouvu o vysílání stipendistů
Aachen, Bayreuth, Berlin, Bielefeld, Bochum, Bonn, Bremen, Chemnitz, Dresden, Düsseldorf, Erlangen, Essen, Frankfurt am Main, Frankfurt/O., Freiburg in Br., Greifswald, Göttingen, Hamburg, Hannover, Heidelberg, Ingoldstadt, Jena, Karlsruhe, Konstanz, Kornheim, Köln, Leipzig, Mainz, Marburg, München, Münster, Oldenburg, Osnabrück, Passau, Potsdam, Regensburg, Trier, Tübingen, Weimar

Informace naleznete na: www.gfps.cz. S dotazy se můžete obracet na: brezinaivy@gmail.com.


Praktikantská stipendia v Německu nabízená organizací GFPS
Partnerská sdružení pro studentskou výměnu ve střední a východní Evropě GFPS-CZ a GFPS e.V. vypisují společně s firmou GK SOFTWARE AG praktikantská stipendia na období od 1. března 2011 do 31. července 2011. Jedná se o dvě místa pro české studenty nebo studentky u firmy GK SOFTWARE AG, kteří současně bude moci studovat na vysoké škole v Berlíně.

Stipendista/stipendistka pracuje 4 dny (po 8 hodinách) v týdnu pro GK SOFTWARE AG. Zbývající den v pracovním týdnu bude věnovat studiu na vysoké škole v Berlíně. GFPS také nabízí osobní pomoc a podporu v místě studia.
GFPS pořádá dva multinárodnostní semináře (Dny měst a Quadrat), kterých se zúčastní i další stipendisté GFPS. Účast na těchto seminářích je povinná, všichni stipendisté zde představí výsledky svých vědeckých projektů. Výše stipendia činí 580 Euro měsíčně.

Požadavky:
• Odborné znalosti
• Zájem o německou kulturu a společnost
• Dobrá úroveň němčiny, status českého studenta

Zájemci/zájemkyně musí poslat motivační dopis, strukturovaný životopis, potvrzené výsledky studia a doporučující dopis vysokoškolského pedagoga, kterým doloží své studijní výsledky, společenskou angažovanost nebo kariérní zkušenosti žadatele/žadatelky. Všechny podklady musí být vyhotoveny v němčině.
Podklady bude vyhodnocovat německo-česká komise

Otázky a podklady k přihlášce zasílejte na e-mailovou adresu: katharina.link@gfps.org
Přihlášky zasílejte do 31.10.2010

Více informaci: http://gfps.cz/cz/?page_id=308 (pro vyvíjení Java) a http://gfps.cz/cz/?page_id=305 (pro projekty Business Intelligence/Data Warehouse)


Mobilitní týden na Masarykové univerzitě (4.-8. října 2010)

Centrum zahraničních studií ve spolupráci s fakultními zahraničními odděleními připravuje pro všechny studenty a zaměstnance MU týden, v jehož rámci budou představeny zahraniční aktivity univerzity, zejména pak mobilitní možnosti pro studenty a zaměstnance univerzity.

Program a další informace o tomto týdnu bude zveřejněn v nejbližších dnech v aktualitách na stránkách CZS a zároveň budou zaslány v příštím newsletteru.

pondělí 28. června 2010

oead.news for scholars & alumni | June 2010

June 2010
CONTENT
OeAD

Inside
> Info4scholars
> Europass
> Intercultural Competence for Young Researchers on the Move
> Franz Werfel symposium 2010
> KEF - Commission for Development Studies at the OeAD-GmbH Alumni meetings in Ethiopia, China & Turkey Programmes, scholarships & grants
> APPEAR – Deadline 30.7.2010
> Incoming grants - Deadlines

© Nationalagentur/OeAD
Info4scholars
Even more services for scholarship holders
Scholarship holders often also like to use their study or research period for collecting further information about the education sector and funding possibilities which could be relevant for their future career. “info4scholars”, initiated by the Centre for International Cooperation and Mobility – ICM is such a project. The planned events offer scholarship holders – in addition to the cultural excursions of the regional offices – also the chance for networking and exchange of experiences.
“Show what you are capable of“ was the title of the first event organised by the ICM in cooperation with the OeAD National Agency for Lifelong Learning and Europass Austria. The 32 participants from nine different countries gained an insight into the Austrian education system and the European higher education landscape. Magdalena Burtscher and Lydia Rössler of Europass Austria also informed about the Bologna Process and the portfolio of Europass.
Especially the Diploma Supplement, one of the five Europass documents, was met with great interest. Those participants who complete their studies in Austria will receive this document in German and English from their universities. A lively discussion about admission requirements in Europe followed, which continued in the informal part of the event. Many of the participants expressed the wish for further events and meetings.
The “info4scholars” team at the ICM/OeAD will try to comply with this wish in cooperation with the regional offices and will continue this series.

Europass
Let Europass show what you know!
Opening doors to learning and working in Europe
Europass helps to make skills and qualifications clearly and easily understood throughout Europe and enhances individual mobility in education, training and on the labour market as well. Europass is a portfolio of five documents, which can be used individually or in any combination. This framework was developed at European level
and wants to improve the transparency of diplomas, certificates and competences.
The Europass Curriculum Vitae (CV) and Europass Language Passport are created by the holder himself/herself, both can be completed online on the Europass Portal in 26 languages. (www.europass.europa.eu)
The Europass Mobility, Certificate Supplement and the Diploma Supplement are filled in and issued by competent authorities or institutions.
Europass is used by job applicants, employers and counsellors as well.
Actually the implementation of Europass is supported by a network of National Europass Centers (www.europass.at) in 31 countries.
How does Europass work?
Europass CV is a standardised form for creating a CV, allowing to communicate qualifications and competences in a systematic, chronological and flexible format. Europass CV gives a comprehensive overview and makes it possible to describe e.g. soft skills in a concise way.
Europass Language Passport clearly presents the holder’s language proficiency. The Language competence can be characterised with reference to the Common European Framework of Languages, which defines six levels (from A1, 2 basic user, B1, 2 independent user to C1, 2 proficient user) divided into partial competences “understanding”: listening and reading, “speaking”: spoken interaction and spoken
production and “writing”. A self-assessment grid consisting of a short description of the level is a relevant tool to fill in the Language Passport.
Certificates and experience with the language can also be included in the language passport, the latter showing for example the range of intercultural experience.
Europass Mobility is a documentation of learning and work experience gained abroad.
The Certificate Supplement describes the profile of skills and competences gained during a vocational training programme and is issued jointly with certificates to which it applies; for examples in German and English see www.zeugnisinfo.at.
The Europass Diploma Supplement contains personal and detailed information about the higher education diploma or degree earned by its holder.
In Austria it has been mandatory since 2005 for institutions of higher education to provide each graduate with a diploma supplement. Usually the Diploma Supplement is issued in German and in English.

Intercultural Competence for Young Researchers on the Move
Managing cultural diversity while working in international research teams is an essential task for young academics. More and more young researches seek periods of study and work abroad to improve their scientific career and establish new academic ties. While teaching, learning and research in a new academic environment can be an exciting and enriching experience, an unfamiliar cultural setting can at the same time entail unexpected challenges and obstacles. What are the challenges, the demands and the basic conditions that occur when working in foreign academic settings?
This interactive workshop is part of the activities in the project “Researchers on the Move. Intercultural Dimensions in Sciences and Humanities”, which facilitates critical discourse about interculturality in sciences and humanities and at the same time creates an opportunity for students/researchers from different backgrounds to meet and exchange their views. The workshop took place on March 19th, 2010 in Graz and we would like to thank all participants for their motivation and for sharing their intercultural experiences.

Jean Bertrand Miguoue, Werfel scholar and Lydia Skarits, ICM © OeAD
Alumnus-Portrait of Jean Bertrand Miguoue
Christoph Ramoser (Federal Ministry for Science and Research-BMWF), Konstanze
Friedl (University of Vienna), Beatrix Karl (Austrian Federal Minister for Science and Research) & Hubert Dürrstein, CEO OeADGmbH © HBF/Wenzel
Franz Werfel symposium 2010
The Franz Werfel Grant – a programme with sustainability
On April 16th and 17th, 2010 the annual Franz Werfel symposium took place at the Austrian Society for Literature. After the opening presentation by Doron Rabinovici (Handschellen aus Österreich. Oder: Das Behagen in der Kultur) selected Franz Werfel scholars gave a speech about the topic ”poems and history. About the poetic and political speech in Austria”. One of the highlights of the symposium was the meeting with Beatrix Karl, the Austrian Federal Minister for Science and Research. Beatrix
Karl honours the Franz Werfel grant as the most successful programme of the Ministry of Science and Research in the framework of international mobility. For her the programme is not only an established part of the literary and cultural life of Austria; but the recipients of Werfel grants are ambassadors for Austrian literature
and culture worldwide. The Franz Werfel programme, which was initiated in 1992, is also the oldest programme of the ministry. The Franz Werfel Grant, which was named after the Austrian-Bohemian author Franz Werfel (1890- 1945), addresses itself to
young university teachers from all over the world whose work focuses on Austrian literature. Recipients of Werfel grants can work as visiting researchers at university departments and carry out specialist studies in libraries, archives or at research institutions.
This grant does not only offer material support for up to 18 months but also guarantees sustainability through follow-up support.

Scientific Quality and Value - Relevance for Development – Sustainability The Commission for Development Studies at the OeAD-GmbH (KEF) aims at bridging the gap between science and development in supporting a development-oriented approach in research and science.

Scientific Quality and Value - Relevance for Development – Sustainability - these are the main KEF criteria for project funding.
Recently four project reports and a factsheet were published on the website, all are available in English:
Brazil: Plants for civil engineering structures: Analyses of selected criteria for sustainable soil protection in Southern Brazil
Nepal: Food security in local markets of the Kathmandu valley - Validation and quality control of methods for pesticide analysis
Nepal: Identification of criteria and indicators for a sustainable management of community forests - a research project based on community forestry in Nepal
Cambodia: Promoting biodiversity conservation in Cambodia – Cambiodiversity
Bhutan: The Education System in Bhutan & Austro-Bhutanese Development and Research Cooperation (KEF Fact Sheet 1/2010)
Web feature: ‘Happiness’ - a path towards development?
The current KEF Forum discusses the interconnections between the concept of ‘Gross National
Happiness’ and the national development in the kingdom, particularly during the last decade.

Alumni meetings
Ethiopia: AEEA Alumni Conference, October 9 to 10, 2010
The approval of the AEEA, Association of Ethiopians Educated in Austria constitution and action plan was done during the alumni conference in April 2009 organised by the OeAD and the Austrian coordination office at Bahir Dar, Ethiopia. Based on the approved alumni association constitution the conference participants elected an Executive Committee (EC) consisting of five members to lead the association for two years.
The EC, after taking the responsibility of leading the association, engaged in searching funds to implement the action plan. As a result the EC decided to prepare a project proposal for fund soliciting and luckily the EC with its first attempt of preparing a convincing project proposal succeeded to get a fund from KKS to cover the costs of the action plan for the year 2009/10.
Meanwhile AEEA is now registered and licensed by the Federal Democratic Republic of Ethiopia Ministry of Justice Charities and Societies Agency as an Ethiopian Residents Society in accordance with the Charities and Societies Proclamation No.621/2009 and it has a certificate bearing the number 1712, which has been issued on March 18, 2010.
Therefore, the main objectives of the planned conference are:
 To officially inaugurate AEEA and to declare that it is a legal and certified association.
 To monitor/midterm evaluate the action plan of the AEEA, and
 To serve as a forum for members to exchange ideas, experiences and present papers of national and international significance.
Please use the following e-mail contact addresses to give your comments:
Soromessa@yahoo.com
esubalewabate@gmail.com


China
This year the OeAD and Eurasia-Pacific Uninet will organize a first meeting of all Chinese alumni of the OeAD at the Expo 2010 in Shanghai.
Time: October 20, 2010, 2 - 8pm
Place: Austrian Pavilion, WORLD EXPO 2010
Shanghai, China
All Chinese scholars will get an invitation by e-mail from us soon. We are looking forward to receiving many registrations for the event. See you in Shanghai!
Mongolia
This year the OeAD and Eurasia-Pacific Uninet will organize a first meeting of all Mongolian alumni of the OeAD in Ulan Bator.
Time: July 14, 2010, 6:30 pm
Place: Gate Restaurant, Ulan Bator, Mongolia
All Mongolian scholars have already received an invitation by e-mail for this event.
We are looking forward to receiving many registrations and hope you will have an unforgettable evening with fellow alumni of the OeAD and representatives from Austria.
Turkey
The Austrian Association for the Middle East and the Austrian Cultural Forum Istanbul invite alumni of different Austrian scholarship programs from Turkey for an alumni meeting in Istanbul on September 25, 2010. This meeting will provide the opportunity to present projects, exchange ideas and experiences and have face to face contact with other alumni of different fields.
Connected to this meeting is a cultural program in the evening of September 24th at the Austrian Cultural Forum (Yeniköy): Opening of an exhibition about the famous oriental scientist Freiherr von Hammer-Purgstall, followed by a concert.
For more information and if you are interested in participating please contact
Dr. Theresia Laubichler, Austrian Association for the Middle East (ÖOG)
theresia.laubichler@orient-gesellschaft.at

Programmes, Scholarships & Grants
APPEAR – general information
The objective of the new programme appear is to strengthen institutional capacities in higher education, research and management in the key regions of the Austrian Development Cooperation (ADC) through academic partnerships with Austrian academic institutions and Master's and PhD Programmes as a contribution to sustainable reduction of poverty.
The Kick off event of appear took place on March 24, 2010; in Vienna, Please find the programme and the presentations (only available in German) and the pictures on our website!
An Information event for scholars (in English) took place on April 15, 2010; in Vienna.
The powerpoint presentation in English can be found here!
Deadline for submission of academic partnerships: July 31, 2010
The programme has two components whereby the focus is on the academic partnerships. However, this is closely related to Master's and PhD programmes that mainly support students and academics from already existing partnerships to implement long lasting and sustainable cooperation. Both components share the overall objective to strengthen the institutional capacity of the partners in the South. Appear funds well-designed collaborative and innovative projects that respond to identified
needs and demands in the partner countries and institutions. The participatory approach of the programme means that project proposals are expected to be planned and worked out jointly. At least two higher education institutions – one from the country addressed and one from Austria – must be involved in the partnership.

Eligible countries
Partner institutions in the South, and participants of Master's and PhD programmes at Austrian universities, come from the following countries:
 Ethiopia, Uganda, Kenya
 Mozambique
 Cape Verde, Burkina Faso, Senegal
 Nicaragua, El Salvador, Guatemala
 Bhutan, Nepal
 Palestinian Territories
Thematic focus
All proposed activities are expected to be related to the thematic focus of appear.
 Higher education and research for development
 Water supply and sanitation, rural development, energy, private sector development, governance and human rights
 Poverty reduction, environment and natural resources, peace building and conflict prevention, gender equality
 Strengthening of skills in social sciences as an instrument to systematically analyze the reasons of poverty and to empower capacities in social science research

Application deadline for incoming grants
September 1, 2010 – Application deadline for Incoming grants
 Scholarship Council of the Scholarship Foundation of the Republic of Austria
Scholarships for students
- who are descendants of forced labour workers
- or come from those countries that have exceptionally suffered from the Nazi regime, especially from the recruitment of forced labour workers.
September 1, 2010 – Application deadline for Outgoing grants
 Marietta Blau Grant
The Marietta Blau Grant offers financial support for carrying out the abroad part (6-12 months) of a doctoral programme at Austrian universities: the grant enables scientific research worldwide.
Target group: Highly qualified doctoral candidates enrolled at an Austrian university
Detailed information: www.grants.at
Submission of applications: www.scholarships.at
Acknowledgements: Responsible for the Content: DI Elke Stinnig
ICM – Centre for International Cooperation & Mobility at the OeAD-GmbH | Head Office: Vienna | FN 320219 k | Commercial
Court Vienna | DVR 4000157 | ATU64808925 1090 Wien | Alser Straße 4/1/3/8 | T +43 1 4277-28174 | F +43 1 4277 28194 |
E alumni@oead.at | www.oead.at

pátek 21. května 2010

European Research & Business Speed Dating and ESOF2010

The European Research & Business Speed Dating is part of ESOF2010 Science to Business Programme. ESOF - Euroscience Open Forum 2010 is the biennial pan-European meeting dedicated to scientific research and innovation. ESOF2010 will take place from 2nd
to 7th July in Turin.

How it works
• On line registration and profi le submission: www.esof2010.org/speeddating
» deadline: 7th June 2010
• On line selection of the counterparts you are willing to meet
» deadline: 14th June 2010
• A few days before the event you will receive your personal meeting plan
• Bilateral meetings: 6th July 2010
» costs: free of charge
» working language: English